Twents Regioteam

Het Twents Regioteam wil binnen een veilige omgeving voetbalsters uit de regio helpen een nóg betere voetbalster te worden. Hierbij is het belangrijk dat de speelster zich thuis voelt en zich met plezier kan ontwikkelen. Met elkaar doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen het Twents Regioteam te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat. We hebben voor alle betrokken partijen gedragsregels opgesteld.

Maar stel nu dat …

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Dit willen wij graag voor zijn. Daarom hebben wij een vertrouwenscommissie aangesteld welke fungeert als centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Voorkomen is beter dan genezen

Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Hieronder treft u het reglement en het protocol vertrouwenscommissie aan.